cụ thể, trả lời báo chí, ông trí cho biết vừa qua một số báo, trong đó có báo tuổi trẻ, phản ánh ý kiến của các tiểu thương tại nhiều chợ thuộc quận 5 và 6 ở tp.hcm cho rằng năm 2016, hộ kinh doanh sẽ phải nộp thuế cao hơn gấp đôi, có việc thuế chồng thuế khi vừa nộp thuế khoán mà vẫn phải nộp thêm thuế nếu xuất hóa đơn.
qua phản ánh, tổng cục thuế đánh giá công tác tuyên truyền, hướng dẫn của cục thuế tp.hcm về triển khai thông tư 92 chưa đúng yêu cầu.
để khắc phục tình trạng này, tổng cục thuế đề nghị cục thuế tp.hcm quán triệt đến từng chi cục trưởng, đội trưởng, tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện phải gắn với nhiệm vụ thu, chi ngân sách và phù hợp với thực tế kinh doanh của tiểu thương.
đặc biệt, việc triển khai quy định mới về thuế khoán đối với hộ kinh doanh không được gây xáo trộn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và việc nộp thuế của hộ kinh doanh.
theo đó, trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của cơ quan thuế, đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán không sử dụng hóa đơn thì doanh thu khoán năm 2016 sẽ được xây dựng theo mức doanh thu phù hợp với từng địa bàn, ngành nghề, quy mô…
đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế khoán sẽ được xây dựng theo mức doanh thu tương đương với mức tối thiểu của hộ thuế khoán không sử dụng hóa đơn có cùng các yếu tố chi phí.
quy định trên là nhằm đảm bảo mục tiêu công khai minh bạch đối với hộ kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, giảm dần tình trạng không minh bạch khi xác định doanh thu khoán - là nguy cơ của các hiện tượng tiêu cực.
trao đổi với tuổi trẻ, ông ngô trí long, chuyên gia tài chính, cho rằng hướng dẫn trên của tổng cục thuế không nói rõ những hộ sử dụng hóa đơn thì có phải nộp thuế thêm nữa hay không. đây là điều mà các tiểu thương đang thắc mắc. tổng cục thuế cần giải thích rõ ràng để chính sách minh bạch, áp dụng chung cho cả nước chứ không chỉ cho tp.hcm.
lê thanh

theo : news. nguồn : vietstock