[img]http://img3.***********/images/tintuc/2015/10/06/15151.png[/img]​
sáng 6/10, ngân hàng tmcp quân đội (mb) tổ chức đhđcđ bất thường 2015 về việc xin ý kiến sáp nhập mb và công ty tài chính cổ phần sông đà (sdfc). tại đại hội, lãnh đạo mb cho biết 9 tháng đầu năm, mb tiếp tục hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch quý iii đã đề ra.
theo đó, tín dụng đạt xấp xỉ 113.400 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành ( 10,78%), huy động vốn tăng trưởng ổn định, bền vững, đạt xấp xỉ 174.400 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm, chất lượng tín dụng liên tục được cải thiện ( tỷ lệ nợ xấu dưới 2%).
lợi nhuận trước thuế của mb đạt khoảng 2.400 tỷ đồng. với kết quả kinh doanh khả quan trên, mb đã trình nhnn đề xuất tăng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng so với phê duyệt ban đầu. đầu năm, nhnn cấp quota tín dụng cho ngân hàng này là 13%.
lãnh đạo mb cho biết ngân hàng đã hoàn thành việc xử lý nợ xấu và bán nợ cho vamc theo chỉ đạo của nhnn từ cuối tháng 8.
vừa qua, mb cũng đã tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 5% trong năm 2015.
trà my
theo : news. nguồn : bizlive