[img]http://img1.***********/images/tintuc/2015/10/05/15089.png[/img]​
theo tin từ ctcp thế giới số, digiworld (mã dgw), 8 tháng đầu năm, dgw ước đạt 2.857 tỷ đồng doanh thu trong đó doanh thu mảng it đạt 1.416 tỷ đồng, mảng điện thoại đạt 1.201 tỷ đồng. so với cùng kỳ năm trước, doanh thu mảng điện thoại giảm hơn 30%.
lợi nhuận trước thuế 8 tháng ước đạt 100 tỷ đồng, sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ trước (8 tháng đầu năm 2014 lợi nhuận trước thuế đạt 106,7 tỷ đồng).
[img]http://img4.***********/images/tintuc/2015/10/05/15089_1.png[/img]
nguồn: dgw
digiworld cho biết, công ty này đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm phân phối nhằm phục vụ khách hàng từ cao cấp đến phổ thông. tăng trưởng của digiworld đến từ các thương hiệu mới phân phối như iphone, obi worldphone, cink tab…
được biết ngày 13/10/2015 dgw sẽ chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 10% bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu. sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của dgw sẽ tăng lên 306 tỷ đồng.
với kết quả trên, 8 tháng dgw đạt 47,6% kế hoạch doanh thu và 48,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
hồng quân
theo : news. nguồn : bizlive